Vrachtvrije levering vanaf 750€:

De kantoormeubelen of design meubelen worden vrachtvrij geleverd vanaf 750€ netto goederenwaarde(enkel geldig voor BeNeLux). Voor bestellingen onder de 750€ worden de transportkosten berekend op het gewicht:
1-5kg:      9euro
6-25kg:   22euro
26-50kg: 35euro
+51kg:   55euro 
 

Montage inclusief vanaf 1.500€: 

Vanaf 1.500€ netto goederenwaarde worden uw kantoormeubelen gemonteerd geleverd op plaats van gebruik(enkel geldig voor BeNeLux). De verpakkingen worden meegenomen en bent u zeker van een goede montage van uw design meubilair.
Indien uw montage-service wenst onder de 1.500€ netto goederenwaarde, contacteert u ons best om een voordelige offerte op te laten maken:  [email protected]


Retourgarantie:

Indien de Klant een consument is in de zin van de Belgische consumentenwetgeving kan de Klant een overeenkomst met de Verkoper gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van een reden ontbinden. De Klant kan de bestelling in dat geval ongemotiveerd en zonder betaling van een boete terugsturen. De kosten voor deze retourzending worden door de Klant betaald.

Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing op verkopen op afstand tussen de Klant en de Verkoper. Gereserveerde en/of speciaal voor de Klant opgebouwde goederen worden uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Bestellingen die niet geplaatst worden via de website worden automatisch beschouwd als gereserveerde goederen.


De herroeping moet schriftelijk gebeuren. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag dat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, de bestelling ontvangen heeft. Als de Klant in eenzelfde bestelling verschillende producten besteld heeft, gaat de termijn in op de dag waarop de Klant of de aan hem aangewezen derde het laatste product ontvangen heeft. Als de levering aan de Klant in verschillende zendingen of onderdelen gebeurt, gaat de termijn in op de dag waarop de Klant of de aan hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel ontvangen heeft.

Indien de Verkoper de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet ter beschikking stelt, loopt de bedenktijd af 12 (twaalf) maanden na het einde van de oorspronkelijke termijn, zoals hij bepaald is in de vorige alinea’s.

Tijdens de bedenktijd gaat de Klant zorgvuldig om met het product en de verpakking. De Klant zal de bestelde goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Klant gaat met de geleverde goederen om en inspecteert ze zoals hij dat in een winkel zou doen. Als de Klant het teruggezonden goed verregaander gebruikt heeft dan hiervoor beschreven, dan moet de Klant de waardevermindering die daarmee gepaard gaat aan de Verkoper vergoeden.

De Klant zendt de bestelling terug naar de Verkoper binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de retourmelding. De Klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele verpakking. De Verkoper vergoedt alle betalingen die de Klant gedaan heeft ten laatste binnen de 14 dagen na de melding van de Klant dat hij een beroep gedaan heeft op het herroepingsrecht. De terugbetaling gebeurt evenwel pas nadat de Verkoper de geretourneerde goederen in de hoger beschreven staat ontvangen heeft. De terugbetaling door de Verkoper gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de Klant gebruikt heeft, tenzij als de Klant uitdrukkelijk om een ander betaalmiddel verzoekt voor de terugbetaling. De kosten voor de terugzending worden door de Verkoper betaald aan de Klant voor zover het om een standaardlevering gaat. Als de Klant een speciale levering gekozen heeft op basis van zijn eigen voorkeur, dan zal de Verkoper de meerkost niet terugbetalen en wordt enkel de kost voor een standaardzending terugbetaald aan de Klant.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Klant.

Als de Klant zich beroept op het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Deze clausule is enkel van toepassing op een Klant die als een consument beschouwd wordt in de zin van de Belgische/Europese consumentenwetgeving. Het retourrecht is dus uitgesloten voor verkopen aan Klanten die professionelen zijn. Verkopen aan een professionele Klant zijn definitief overeenkomstig artikel 3 van deze voorwaarden. Ingeval van een annulatie is de professionele Klant de vergoeding onder artikel 10 van deze voorwaarden verschuldigd.

Snelle levering

Via onze webshop bestelt u op ieder moment en dat 7 dagen per week! U vindt er meer dan 5.000 verschillende design meubels voor uw kantoorinrichting die binnen een redelijke termijn geleverd worden. Alle goederen met het icoon ‘snelle levering’ worden binnen de 10 werkdagen geleverd en dat over heel België.

De levertermijn staat telkens aangegeven naast elk product zodat u ziet wanneer de bestelde goederen geleverd worden. In onze webshop kan u niet alleen kantoormeubilair bestellen, maar ook design meubilair voor uw horecazaak of praktijkruimte.

 

Brand New Office BV             
Twee Kapellenstraat 10
1540 Herfelingen
BTW/KBO: BE 0550 709 382

Tel:
+0032 2 310 98 30 
E-mail:
[email protected]
Website:www.brandnewoffice.be  - www.brandnewoffice.com

Managing directors: Mike De Koster